Cūkmens ciemojas Mārītēs

Aprīlī kā pārsteigums Mārīšu grupā ieradās Cūkmens, kurš gribēja pārliecināties, vai mēs protam nemēslot mežā, rūpēties par to. Dāvanā saņēmām visu nepieciešamo koku audzēšanai.


Informāciju sagatavoja skolotāja Agnese Gulbe