Kontakti

Vadītāja

Daiga Ceipiniece

daiga.ceipiniece@cesunovads.edu.lv
+371 28661216Pieņemšanas laiki:


Katru darba dienu

no plkst. 8.00- 16.30

(PII ēkā Sporta ielā 14)


vai tikšanos iepriekš saskaņojot

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Sanda Strade-Zvaigznīte

+371 26541099


Saimniecības pārzine

Solvita Kokina

solvita.kokina@cesunovads.edu.lvAdministratore

Agita Rozentāle

agita.rozentale@cesunovads.edu.lv

+37127881048

Adrese

Augšlīgatnes pirmsskolas
izglītības iestāde "Zvaniņi"

augsligatnes.pii@cesunovads.edu.lv

Sporta iela 14, Augšlīgatne,
Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

Rekvizīti

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"

Reģ.Nr.: 40900036240

Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108


FINANŠU DARĪJUMIEM

Cēsu novada pašvaldība

Reģ.Nr.: 90000031048

Raunas ielā 4, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101


Banka: a/s SEB Banka

Konta Nr.: LV51UNLA0004013130835