Interešu izglītība

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” licencētas trīs interešu izglītības programmas:

LEGO ROBOTIKA


Iesnieguma veidlapu var saņemt pie grupu skolotājām.


Otrdiena
Upes iela 2
plkst.15.00
Sporta iela 14
plkst.16.00-16.55 Bitītes

plkst.17.00-17.45 Taurenīši


Angļu valoda

Pulciņa vadītāja: Adele Meldere

Norises vieta:

 PII "Zvaniņi" ēkā Upes ielā 2.


Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem.

Iesnieguma veidlapu var saņemt pie grupu skolotājām.Ceturtdiena
Taurenīši
plkst.16.00-16.40
Lapsēni, Mārītes plkst.17.00-17.40

Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas

Licences Nr. D2-19/17/1

Pulciņa vadītājs: Andis Kozaks

Norises vieta:

  •  PII "Zvaniņi" ēkā Upes ielā 2
  •  PII "Zvaniņi" ēkā Sporta ielā 14.


Nodarbības paredzētās bērniem no 3 gadu vecuma.

Iesnieguma veidlapu var saņemt pie grupu skolotājām.


Trešdiena
Mārītes, Lapsēni plkst.15.00 Upes iela 2
Taurenīši plkst.16.00 Sporta iela 14
Bitītes plkst.16.40 Sporta iela 14