Interešu izglītība

Šobrīd interešu izglītība netiek realizēta.
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” licencētas trīs interešu izglītības programmas:

Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas

Licences Nr. D2-19/17/1

Pulciņa vadītājs: Andis Kozaks

Koncertmeistare: Ilga Tralle

Norises vieta: 

  • grupām "Taurenīši" un "Mārītes" - PII "Zvaniņi" ēkā Upes ielā 2;
  • lielajai un mazajai grupai - PII "Zvaniņi" ēkā Sporta ielā 14.

Dalības maksa: 2.85 EUR


Nodarbības paredzētas bērniem no 3 gadu vecuma.

Iesnieguma veidlapa

Pirmdienās
Trešdienās
Grupas "Taurenīši" un "Mārītes"
15:10 - 15:50 15:10 - 15:50
Lielā grupa 16:00 - 16:40 16:00 - 16:40
Mazā grupa 16:45 - 17:25 16:45 - 17:25

Vispārattīstošā vingrošana

Licences Nr. D2-19/20/1

Pulciņa vadītāja: Kristīne Lāce

Norises vieta: PII "Zvaniņi" ēkā Sporta ielā 14

Dalības maksa: 8.00 EUR


Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem.

Iesnieguma veidlapa

Ceturtdienās 
Vecākā grupa
15:30 - 16:10
Vidējā grupa
16:15 - 16:55
Jaunākā grupa 
16:55 - 17:25

Angļu valoda

Pulciņa vadītāja: Paula Rence

Norises vieta:

  • grupām “Taurenīši” un "Mārītes" - PII "Zvaniņi" ēkā Upes ielā 2;
  • grupai “Bitītes” - PII "Zvaniņi" ēkā Sporta ielā 14.


Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem.

Iesnieguma veidlapa

Piektdienās
Grupa “Taurenīši”
15:20-16:00
Grupa “Bitītes”
16:20-17:00Otrdienās
Grupa "Mārītes"
10:30-11:10