Par mums

Darba laiks

Katru darba dienu no plkst.07:00 līdz 19:00

Apmācības valoda

Latviešu

Vērtības

Attieksme, drošība, mācību kvalitāte

“Zvaniņi” – vieta, kur augt.Iestādē darbojas 8 grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam:

  • piecas grupas darbojas PII "Zvaniņi" ēkā Sporta ielā 14,
  • divas grupas atrodas PII "Zvaniņi" ēkā Upes ielā 2,
  • viena grupa atrodas ēkā Nītaures ielā 6

Augšlīgatnes PII "Zvaniņi" licencētas divas izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), licence Nr.V-924;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 010156110), licence Nr.V–925.


AUGŠLĪGATNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZVANIŅI" LAIKU LOKOS:


 Līdz 2009.gadam bērni, kuri dzīvoja Augšlīgatnē, mēroja 6 km garu ceļu no Līgatnes pagasta uz bērnudārzu Līgatnes pilsētā, Augšlīgatnes PII "Zvaniņi" vadītāja Gunita Liepiņa Līgatnes novada domei ierosināja vienu grupu pārcelt uz Līgatnes pagasta sākumskolas ēku "Zvaniņi", kā arī atvērt grupu 5-6 gadus veco bērnu apmācībai. Ierosinājums guva atsaucību un darbinieku atbalstu, kuri bija gatavi ātrāk atgriezties no atvaļinājuma un aktīvi piedalīties telpu remontēšanā un iekārtošanā, lai ar 2009.gada 1.septembri Augšlīgatnē dzīvojošajiem bērniem vecumā no 4 līdz 6 gadiem būtu iespējams pirmsskolas izglītību iegūt tuvāk mājām.

 Lai ar pirmsskolas izglītības apguvi būtu iespējams nodrošināt visus Līgatnes pagasta bērnus, 2010., 2011. un 2017.gadā tika atvērtas jaunas grupiņas.

 2018.gada 1.septembrī tika atvērta grupa sešgadīgajiem izglītojamiem Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas telpās. Iestādē darbojās 6 grupas, tajā mācās 128 bērni.

 Kā patstāvīga iestāde, Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi", dibināta 2019.gada 1.janvārī. Šajā laikā tika izveidots bērnudārza karogs, logo un moto.

 Tomēr 2020.gada septembrī bērnudārzā vietu bija par maz, tādēļ PII "Zvaniņi" ēkā Upes ielā 2 tika iekārtota grupa 12 bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Grupa tika atvērta 2020.gada 1.novembrī.

   Kopš 2022.gada septembra Augšlīgatnes izglītības iestādi vada Daiga Ceipiniece. Izglītības iestādes moto joprojām ir- "Zvaniņi" - vieta, kur augt!

  2023. gada septembrī tika atvērta vēl viena grupiņa Nītaures ielā ar skanīgu nosaukumu "Skudriņas". To apmeklē bērni no 1,5-2 gadu vecumam.

Kiwi standing on oval