Janvāris Pelēnu grupā

Janvārī Pelēnu grupas bērni attīstīja roku veiklību, veicot daudz un dažādus sīkās pirkstu motorikas vingrinājumus, kā arī mācījāmies patstāvīgi ģērbties, atpazīt un nosaukt apģērba sastāvdaļas, veicām dažādus uzdevumus ar apģērbiem.


Informāciju sagatavoja skolotāja Leonora Kešāne