Pelēnu un Lācēnu Ražas svētki

Kad koki ietērpjas rudens zeltā, klāt ir Ražas svētki. 29.septembrī Lācēnu un Pelēnu grupas bērni dodas bērnudārza pagalmā, kur viņus gaida čaklā Vāvere. Viņa mudina bērnus iet rotaļās un dziedāt rudens dziesmas par lapiņām, pelēnu un lietutiņu. Pēc rotaļām un dziesmām Vāvere cienā bērnus ar rudens kārumiem: āboliem un burkāniem. Paldies Vāverītei par Ražas balli un cienastu! 


Informāciju sagatavoja Maija Graudiņa