Pelēni

1,5-2 g.v. bērniem

Grupiņa vismazākajiem bērniem, kurā ir vietas 16 bērniem.
2021.gada 1.septembrī šajā grupiņā ir 13 bērni.

Skolotājas: Ivita Neiberga un Inese Bērziņa
Skolotāja palīgs: Daina Gruele

Sporta skolotāja: Egita Kiršteina

Atpakaļ
Kiwi standing on oval