Bitītes

4 g.v. bērniSkolotājas: Arita Jakobija un Antra Strazdiņa
Skolotāja palīgs: Jūlija Abramova
Mūzikas skolotāja: Dace Zariņa

Sporta skolotāja: Egita Kiršteina

Atpakaļ
Kiwi standing on oval