Brīvprātīgās jaunietes Ana un Ia

2020.gada 13.oktobrī

Article image

Augšlīgatnes bērnudārzā “Zvaniņi” brīvprātīgo darbu veic divas jaunietes - Ia Artmeladze no Gruzijas un Ana Cáceres García no Spānijas. Abas jaunietes piedalās bērnudārza darbā, īstenojot projektu "100 vārdi par Eiropu" (2019-3-LV02-ESC11-002815), kura mērķis ir sniegt bērniem un vietējiem iedzīvotājiem zināšanas par Eiropu un citām kultūrām, attīstīt svešvalodu zināšanas, iepazīt dažādas tradīcijas un stiprināt toleranci.

  • Ia Artmeladze ikdienā darbojas ar 3-4 gadus veciem bērniem, kur viņiem organizē dažādas nodarbības. Brīvprātīgajai ļoti patīk veidot dažādas lietas no papīra, plastmasas, auduma, dabas materiāliem - viņa ir izveidojusi dažādas dekorācijas, spēles, kuru rezultātā bērni iepazīst jaunas lietas. Kopā ar bērnudārza audzinātājām Agnesi Gulbi un Zani Vīksniņu, tētiem un  bērniem pavasarī  tika izveidotas kultūraugu dobes, kur Ia mācījās sēt un stādīt Latvijai raksturīgos augus.  Vasarā un rudenī kopā ar bērniem viņai bija iespēja nogaršot izaudzēto. Šobrīd ar bērnudārza atbalstu un brīvprātīgās palīdzību top āra spēļu virtuve. Ia arī ļoti patīk doties kopīgos bērnudārza pasākumos un iepazīt Latviju.
  • Ana Cáceres García uzsāka brīvprātīgo darbu 2020.gada septembrī. Viņa ir profesionāla flamenko dejotāja un 10 gadus strādājusi ar bērniem Madrides skolā. Ana darbojas ar 6-7 gadus veciem bēriem, piedalās ikdienas bērnudārza darbā un angļu valodas, latviešu tautas deju apmācību nodarbībās. Viņa ir izveidojusi dažādas spēles bērniem par Spāniju, lai veicinātu zinātkāri par viņas mītnes zemi. Patlaban Ana gan ir ļoti priecīga būt Latvijā, kur situācija saistībā ar Covid infekciju nav tik kritiska kā mājās. Brīvajā laikā Ana apgūst latviešu tautiskās dejas kolektīvā "Zeperi", aktīvi mācās latviešu valodu un iepazīst Latviju.


Eiropas brīvprātīgā darba aktivitātes īsteno Augšlīgatnes bērnudārzs “Zvaniņi” sadarbībā ar biedrību "AfterEffect". Projekts ir Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīva jauniešiem vecumā no 18-30 gadiem, kura ietvaros var veikt brīvprātīgo darbu dažādās Eiropas valstīs. Projekta ietvaros jaunieši saņem dienas naudu un līdzekļus dzīvošanai, aktivitātēm, atbalstu svešvalodas apguvei. Iesaistoties brīvprātīgā darbā citā valstī, jaunieši var iegūt zināšanas, attīstīt dažādas prasmes un kompetences, kā arī iepazīt citas valsts kultūru plašākā nozīmē. Eiropas Solidaritātes korpusa projektu mērķis ir veicināt jauniešu solidaritāti, pilsonisku atbildību, ļaujot viņiem iesaistīties kopienas darbā, palīdzēt un veikt aktivitātes, lai uzlabotu vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti. Vairāk informācijas var atrast Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras mājas lapā www.jaunatne.gov.lv.


Projekts "100 vārdi par Eiropu" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Signe Buiķe

Atpakaļ