Grozījumi MK rīkojumā nr.655

2021.gada 15.martā

Article image


Informējam, ka 12.03.2021. ir veikti grozījumi MK rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas nosaka:


1. "Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina izglītības programmas apguvi, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību".


Informējam, ka:

  • no vecākiem netiek prasīti apliecinājumi vai izziņas;
  • mēs uzticamies vecākiem, tāpēc lūdzam pašus vecākus izvērtēt iespējas un, ievērojot rīkojumā noteikto, lemt, vai jūsu bērns apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi;
  • ja bērns iestādi neapmeklēs, tad:
    • elektroniskajā žurnālā ELIIS, sadaļā "Ziņojumi", nosūtiet grupas skolotājām rakstisku informāciju;
    • sazinieties ar grupas skolotājām, lai vienotos, kā jūsu bērns mācību programmu turpinās apgūt attālināti.


2. "Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu".


Informējam, ka Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņi" klātienē nodarbināto darbinieku iknedēļas testēšana notiek jau no 2021.gada 1.marta.Veiksmi un veselību vēlot,

Augšlīgatnes PII "Zvaniņi" vadītāja Gunita Liepiņa

Atpakaļ