Darbu uzsāk grupiņa "Mārītes"

2020.gada 9.novembrī

Article image

Mūsu iestādes moto "Zvaniņi" - vieta, kur augt!" pilnā mērā sevi attaisno, jo esam izauguši par vienu bērnu grupu lielāki!


   2020.gada 9.novembrī grupiņa vēra savas durvis 12 bērniem 5-6 gadu vecumā. Te mācās bērni no iestādē jau esošajām grupām, kā arī bērni, kuri tikko uzsākuši bērnudārza gaitas mūsu iestādē. Grupā katru dienu strādā skolotāja Agnese Gulbe un skolotāja palīgs Vineta Ziediņa.

   Jaunā bērnu grupa "Mārītes" iekārtota Upes ielā 2, telpās, kur savulaik Līgatnes pamatskolai bija darbmācības kabinets. Grupiņa ir skaisti izremontēta, mūsdienīgi iekārtota ar visu nepieciešamo materiālo bāzi, lai tiktu īstenota kompetencēs balstīta mācību pieeja. Bērniem, apgūstot jauno mācību saturu, ir iespēja daudz laika pavadīt dabā, braukt ar skrejriteņiem, veikt citas aktivitātes.


Vēlam jaunajai grupiņai veiksmīgu mācību gadu, radošu darbošanos un daudz jaunu atklājumu ik dienas!


Informāciju sagatavoja PII "Zvaniņi" metodiķe Silvija Rijniece

Atpakaļ