Paldies!

2023.gada 27.janvārī

Article image

paldies siltam rocinam.mp4


Augšlīgatnes PII “ZVANIŅI” un PII Vecāku padomes vārdā pateicamies ikvienam, kas ir pielicis roku pie atbalsta iniciatīvai “Siltām rociņām”.

💜PALDIES atsaucīgajiem vecākiem par sarūpētiem dzijas kamolīšiem, cimdiņiem, zeķītēm, cepurēm un šallēm.

💜PALDIES lieliskām rokdarbniecēm – Kristīnei, Ņinai, Silvijai, Ilonai, Ilzei, par rakstainiem dūrainīšiem.

Mūsu sirdis priecē kopīgi padarītā darba sajūta. Iniciatīvas rezultātā esam piepildījuši “Cimdu skapi” ar  30 pāriem cimdu, pāris šallēm, cepuri un zeķu pāriem.

Līdz pat janvāra beigām, iniciatīvas ietvaros, čaklās rokdarbnieces turpinās darināt siltos cimdu pārus. Savukārt sagādātie, bet neizlietotie dzijas kamolīši noderēs bērnu radošiem darbiem bērnudārzā.

Atpakaļ