Zinību dienas svētki

2021.gada 12.septembrī

Article image

Pavisam nemanot aizskrējusi karstā un saulainā vasara, bērni ir izauguši, atpūtušies un ir priecīgi satikties ar draugiem. Arī mēs kā bērnudārzs esam izauguši. Šogad mūsu gaiteņus pieskandinās 125 bērnu balsis 7 grupās.

Arī šogad katras grupiņas darbinieki bija ļoti piedomājuši, kā sagaidīt savus bērnus, izrotājot apkārtni, ikvienam sagatavojot nelielu pārsteigumu. Grupas telpas tika iekārtotas, lai bērniem būtu daudz darbošanās iespēju visa mācību gada garumā, iegādātas jaunas attīstošās spēles, grāmatas.

Āra teritorijā bērnus gaidīja daudz jautrības – piepūšamajā atrakcijā bērni varēja kārtīgi izlēkāties, mākslas stacijā izpausties ar gleznu veidošanu gan no krāsainajām ziepju putām, gan darboties citās interesantās tehnikās, mūzikas stacijā kopā ar mūzikas skolotāju Gunitu bērni devās jautros muzikālos piedzīvojumos ar dažādiem transporta līdzekļiem, iemācījās jaunas deju kustības, burbuļu stacijā ar virvju palīdzību izveidoja vēl nebijuša lieluma ziepju burbuļus. Jaunāko grupu bērni priecājās par bumbiņu baseiniem un iespēju noķert burbuļus. Arī laika apstākļi mūs lutināja, diena bija silta un saulaina. Lielajā zālē bērnus gaidīja kino seanss, kur skolotājas atbilstoši bērnu vecumposmam bija sagatavojušas izglītojošas multiplikācijas filmas, pēc kuru noskatīšanās ar bērniem pārrunāja redzēto. Protams, neizpalika arī cienāšanās ar saldo našķa, ko, filmiņu skatoties, varēja notiesāt. Lielāko grupu bērni pirms tam apguva jaunu prasmi – saldumu turzas izgatavošanu, lai pašam ir, kur našķi iebērt.

Grupiņas mainījās, lai tiktu ievēroti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi.  

Ejot cauri stacijām, bērni apguva daudzas jaunas lietas, bet svarīgākā no tām bija “Zvaniņu” dejas apguve. Šim nolūkam bija sagatavoti īpaši kociņi ar violetām lentītēm.  Kad visas grupiņas deju bija iemācījušās, tad bērnudārza ēkas priekšā kopā ar visiem darbiniekiem tā tika nodejota.

Viss izdevās lieliski, par to liecināja mirdzums un prieks bērnu acīs. Ar šo svētku deju tika ieskandināts jaunais mācību gads “Zvaniņos”, vēl tikai grupiņās kopīgs svētku kliņģeris, veiksmes vēlējumi viens otram un vecākiem.

Paldies pašvaldībai par atbalstu svētku organizēšanā, paldies bērnu vecākiem par uzticēšanos! Lai mums visiem kopā darbīgs, veselīgs, radošām idejām bagāts Jaunais mācību gads!


Informāciju sagatavoja Augšlīgatnes PII "Zvaniņi" metodiķe Silvija Rijniece


Galerijas var aplūkot šeit:

Atpakaļ