„Zvaniņi” – vieta, kur augt!

2021.gada 23.jūnijā

Article image

   Vārdi „Zvaniņi” – vieta, kur augt!” ir Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņi” moto.


   Sakot šos vārdus, domājam par ikvienu, kurš mācās, strādā, viesojas mūsu iestādē. Visbiežāk bērnudārzs ir vieta, kur bērns iegūst pirmo pieredzi būt prom no mammas un tēta, atrasties kolektīvā. Pamazām tiek apgūtas prasmes darboties un sadarboties, rodas interese par mācīšanos. Pamazām, solīti pa solītim tiek iepazīts katrs burtiņš, katrs cipariņš. Laiks paskrien vēja spārniem, un pienāk diena, kad laiks atvadīties no bērnudārza. Mūsu iestādei jau izveidojušās zināmas tradīcijas izlaiduma svinēšanā – koncerts kultūras namā ar visa bērnudārza darbinieku kolektīva, vecāku, vecvecāku un tuvāko draugu piedalīšanos, tomēr šajā gadā epidemioloģiskā situācija diktēja citus noteikumus. Bija jādomā, kā šo dienu padarīt bērniem īpašu un nodrošināt vecāku līdzdalību. Mums izdevās!

   Izlaiduma dienas rīta cēlienā bērniem bija sarūpētas aktīvas izklaides iespējas sporta hallē. Mūzikas skolotāja Dace Bicāne bija sarūpējusi bērniem iespēju dziedāt karaoke, izvēloties sev zināmas bērnu dziesmas. Sporta skolotājs Andis Zeile mudināja bērnus pārbaudīt savu varēšanu dažādās sportiskās aktivitātēs. Lieliska iespēja bija izvingrināt prātu, spēlējot lielizmēra āra spēles. Un, protams, ballīte ir izdevusies, ja ir iespēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās un ar lielajiem ziepju burbuļiem palaist mākoņos kādu nākotnes sapni. Pusdienas bērni baudīja pie svētku galda, par ko pateicamies rehabilitācijas centra „Līgatne” pavārītēm un vecākiem. Pirms pusdienu baudīšanas Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins teica ceļavārdus un veiksmes vēlējumus topošajiem pirmklasniekiem.

   Pēcpusdiena tika veltīta svarīgā dokumenta – apliecības – saņemšanai. Katrs bērns, mammas un tēta pavadīts, noteiktā laikā tika gaidīts īpaši izgreznotā vietā. Katrai ģimenei veltījām 10 minūtes, kurās centāmies pateikt bērnam, cik nozīmīgs viņš ir mūsu PII „Zvaniņi”, pateikties vecākiem par veiksmīgu sadarbību. Katram bērnam vēlējām „Augt, Ziedēt un Skanēt!”.

   Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņi” kolektīvs veiksmīgas skolas gaitas vēl: Artūram Robertam Andersonam, Natālijai Veinbergai, Paulai Čačai, Rodrigo Čačam, Gustavam Bērziņam, Gustavam Bieziņam, Gustavam Ciematniekam, Aleksai Gukālovai, Endijam Markam Kalniņam, Šarlotei Koļesņikovai, Keitai Kozlovskai, Elzai Kurpniecei, Marekam Ķiplokam, Olafam Ragauskim, Elzai Rijniecei, Elvai Stauverei, Marko Trallim, Arvim Tuņķelim, Gabrielai Vanagai, Robertam Veitneram, Esterei Velvelei, Patrikam Vilsonam, Ievai Vizulei, Jasmīnai Zvirgzdiņai.


Gunita Liepiņa 

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņi” vadītāja


Galeriju iespējams aplūkot šeit: http://zvanini.lv/galerija/izlaidums-musu-bernudarza

Atpakaļ